PAR MUMS

LandCredit ir finansējuma piešķiršanas uzņēmums, kura mērķis ir atbalstīt lauku attīstību. Piedāvājam finanšu līdzekļus zemes īpašniekiem pret meža vai lauksaimniecības zemes nodrošinājumu. Esam gatavi zemes īpašniekiem piedāvāt elastīgus un klientu vajadzībām piemērotus finanšu risinājumus. Adekvāti un godīgi noteiksim meža un lauksaimniecības zemes vērtību visā Latvijā, ņemot vērā nekustamā īpašuma atrašanās vietu un īpatnības.

APSTRĀDĀJAM PIEPRASĪJUMU ĀTRI UN OPERATĪVI

MEŽI UN LAUKSAIMNIECĪBAS ZEME IR STABILS ĪPAŠUMS, KĀ ARĪ VĒRTĪBA NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM.