LandCredit SIA

LandCredit ir finansējuma piešķiršanas uzņēmums, kura mērķis ir atbalstīt lauku attīstību. Piedāvājam finanšu līdzekļus zemes īpašniekiem pret meža vai lauksaimniecības zemes nodrošinājumu.

MISIJA

Atbalstīt mežu un lauksaimniecības zemes īpašumu saglabāšanu, kā arī apdomīgu pārvaldīšanu vienlaikus paaugstinot zemes īpašnieku finanšu iespējas.

ATBILDĪGA KREDITĒŠANA

LandCredit savā darbībā ievēro atbildīgas kreditēšanas pamatprincipus:

  • Klienta kredītspējas novērtēšanai veicam maksātspējas analīzi, balstoties uz klienta iesniegto un publiski pieejamo informāciju
  • Pārliecināmies par klienta spēju pildīt kredītsaistības
  • Informējam klientu par riskiem un noteikumiem, kas saistīti ar līgumu
  • Iesakām klientam rūpīgi apsvērt kredīta ņemšanu
  • Veidojam atvērtu un godīgu komunikāciju ar klientu
  • Ja rodas problēmas ar maksājumiem, ja iespējams, piemeklējam abām pusēm izdevīgu variantu